Girişimcilik ve Kariyer Haftası

2000 yılında üniversiteye başladığım günlerde, “iş Tasarımı ve Girişimcilik” isimli bir ders vermem istenmişti. Bu dersin teorik olarak değil, aynı zamanda pratiğe aktarılması ve uygulamalı olarak yapılmasının daha yararlı olacağını ve öğrencilerin “girişimcilik” yeteneklerini ortaya çıkarmak için bir fırsat olacağını düşündüm.
Her yıl bahar döneminde dördüncü sınıf öğrencilerimiz ile düzenlediğimiz “Girişimcilik haftası” etkinliklerinde öğrenciler yaratıcılık ve pazarlama stratejilerini belirleyerek ticari faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

Bu kapsamda, öğrencilerin aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci içerisinde elde ettikleri gelirin bazılarını da çeşitli kurumlara (LÖSEV, TEMA Vakfı, Huzurevleri vb) yardımlarda bulunmuşlardır.

Kariyer Haftası etkinliklerimiz 2011 yılından bu yana geleneksel olarak devam etmektedir. İzmir ve çevresinde “Lider” konumunda bulunan “İş İnsanları” ile bağlantılar kurulup onların üniversitemizde birikimlerini paylaştıkları ve yol gösterici oldukları konferanslar verdirilmiştir.