Mentorluk

Mentorluk Sistemi

Mentor Kimdir?

mentorlukAynı kurumun içinde bulunan, o kurum içinde farklı görevlerde çalışıp tecrübe kazanmış olan, astlarına şirket politikası, kurum gereklilikleri, çalışma stratejileri ve kariyerini yönlendirme konularında tavsiyelerde bulunan yol gösterici kişidir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin AR-GE ve İnovasyon kapasitelerini artırılması amacıyla Manisa Ticaret Odası’na kayıtlı işletmelerin iş yaşamında güvenle yol almaları ve kiminle işbirliğine girmelerine yönelik büyük bir projenin adımları atılmaya başlanmıştır. Prof. Dr. Meltem Onay: “ Mentorluk Sistemi’ni, yapısal ve profesyonel bir kapasite gelişim süreci olarak “tanımlamaktadır. Buna göre; 

Mentorluk sistemi, şirketlerin kendi içinde kurum kültürü, bilgi, liderlik ve tecrübelerini yeni nesil yönetici adaylarına aktarım yöntemidir. Mentorluk sistemi şirket içinde liderlik potansiyeli yüksek ve gelecekte şirkette kritik noktalarda görev alma ihtimali yüksek olan çalışanlar ile şirketin mevcut üst düzey yöneticileri arasında kurulan bir formal ilişkiye dayanır. Amaç, onlara güçlü bir öğrenme aracı temin etmektir.

KOBİ’lerin sektörde ayakta kalabilmeleri ve kendilerini gösterebilmeleri için Mentor’lara ihtiyaçları vardır. Manisa’da uygulanması düşünülen “Mentor-Menti” ilişkisini kapsayan bu modelin Türkiye geneline yaygınlaşması durumunda ses getirecek bir girişim olacağı düşünülebilir.

Mentor-Menti Sistemi’nin, Manisa’da sadece KOBİ’lere yönelik bir uygulama olmayıp aynı zamanda “Sivil Toplum Örgütleri”, “Eğitim-Öğretim”, “Girişimcilik”, “Sağlık Bilimleri” gibi alanlarda da uygulanması planlanmaktadır.

Mentor-Menti’lik Sistemi; “Üniversite-Sanayi-Şehir Entegrasyonu”nda önemli bir adım olacaktır.