Uçur Fest

UÇUR-Fest Etkinliğinin düzenlenmesinin iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; okulun açıldığı ilk günlerde, yeni öğrenciler ile tanışma ortamının yaratılmasıdır. İkinci amaç ise; üniversitemizde aktif olarak faaliyette bulunan kulüpleri tanımak ve onlar ile aynı ortamda bulunarak, bölümler arasında ilişkileri güçlendirmektir.

Bu iki amaç aracılığıyla, “Celal Bayar Üniversiteli” olma bilincinin ve farkındalığının yaratılması hedeflenmiştir.