Ulusal Katıldığı Projeler

  • “Yüksek Performanslı Ekiplerde, Liderlik Süreci”, “Leadership Process in High-performance Teams,”, Celal Bayar University Reserach Project Manisa, Kasım, 2002.

  • Türkonfed- Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu- Entrepreneurship and Business Life Confederation “, Kadının İstihdamı ve Eğitimi- Employment and Education of Women”, 2007.