Kadın Girişimcilere Yönelik “Strateji Geliştirmede” Yerel Yönetimlerle İşbirliği İçinde Olmak, Mümkün Mü?

Araştırmanın üç temel amacı bulunmaktadır. Birincisi; kadın girişimcilerin, “sosyal sermaye” olarak tanımlanan nitelik ve yeterliliklerinin belirlenmesi, ikincisi; kadın girişimcilerin karşılaştığı problemlerin tanımlanması ve son olarak da; karşılaşılan bu problemlere yönelik olarak kadın girişimcilerin geliştirdikleri yöntemler ile gerek yerel yönetimler ve kurumlar gerekse ülke bazında oluşturulan politikaların ve stratejilerin karşılaştırılmasıdır.

Araştırmanın örneklemi Manisa’da TOBB’un öncülüğünde kurulan ve Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı “Kadın Girişimciler Kurulu”na üye olan toplam 25 kadın girişimcinin tamamı oluşturmaktadır. Araştırma verileri, üç bölümden oluşan bir anket formu aracılığı ile yüz yüze görüşmeler sonucunda sağlanmıştır. Yapılan araştırmada, ele alınan örneklemdeki kadın girişimcilerin temel sorunları ortaya konularak ilgili çözüm önerileri getirilmiş ve yerel yönetim kurumları ile işbirliğine girilmesi durumunda “kadın girişimciliği”ni artırmanın mümkün olabileceği gösterilmiştir.

Makeleyi indirmek için tıklayınız.