“İş Etiği” Örnek Olaylarla Kurumlar Ve Cinsiyetler Arasındaki Tepkisel Farklılıklar

Tanımı ve kapsamı üzerinde özellikle son 20 yıldır yapılan araştırmalara rağmen “iş etiği” kavramı henüz literatürde “aydınlatılabilmiş” kavramlar arasında yerini alamamıştır. Bunun birçok sebebi olmasına karşılık en belirgin sebepler arasında kültürel ve sosyal değişkenler ile cinsiyet farklılığı gösterilebilir. Bir başka ifadeyle, “iş ahlakı”nın algılanışı kültürlerden kültürlere değiştiği gibi, cinsiyetler arasında da farklılıklar göstermektedir. Bu düşüncelerle yapılan araştırmanın iki amacı bulunmaktadır.

Bunlardan birincisi “iş etiği” açısından kurumlar (kamu/özel) arasında, ikinci olarak da cinsiyet faktörü açısından farklılıkların bulunup bulunmadığıdır. Bu amaçlara ulaşabilmek için, Dawson tarafından geliştirilen,“örnek olaylara” verilen yanıtlarla desteklenen, altı senaryodan oluşan araştırma, 54 kamu ve 55 özel sektörde çalışan departman yöneticilerine uygulanmıştır. Araştırma sonuçları göstermiştir ki; “iş etiği” açısından gerek kurumlar gerekse cinsiyetler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Makeleyi indirmek için tıklayınız.